Gradska kuća

 

"Prima" d.o.o.
24000 -Subotica, Serbia (SRB)
Sonje Marinković 36
Telefon: +381-24-41-00-110
Fax: +381-24-41-000-20
office@primasubotica.com
www.primasubotica.com